KİTAPLAR
Mahmut Özturan'ın ilk kitabı 2005 yılında “İnsan Yaşamında Olmazsa Olmazlar” ve 2014 yılında “Yaşamı Önemsiyorum” olmak üzere iki kitabı yayınlandı. Bu kitabı, aynı yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Yayın Seçme Kurulu kararıyla Bakanlığa bağlı kütüphanelere alındı. Felsefe ve sanat içerikli iki kitabı yayına hazır, baskı gününü bekliyor. Üç yeni kitabının yazımına eşzamanlı devam ediyor. İçerik ve konular hep yaşam, hep düşünce, hep felsefe...
   İlk Kitabı: "İnsan Yaşamında Olmazsa Olmazlar"
Solfej Sanat Yayınları, Temmuz 2005
184 sayfa - ISBN: 975-98184-7-7

“İnsan Yaşamında Olmazsa Olmazlar” kitabımda çeşitli konular üzerinde düşünsel analizler yaparak, yaşamın olmazsa olmalarını felsefi bir yaklaşımla değerlendirdim. Yaşamınızın olmazsa olmazlarını düşünmek ve değerlendirmek istiyorsanız; İnsan, Yaşam, Değer, Gerçek, Akıl, Sevgi, Arkadaş, Tutku, Umut, Barış, Güç gibi konuları çalıştığım bu kitabımda yaşamla ilgili çok şey bulacaksınız. Bu kitabımın genişletilmiş yeni basımı "Yaşamı Önemsiyorum" adıyla yayınlandı. (Tükendi)

Image 01
İkinci kitabı:

"YAŞAMI ÖNEMSİYORUM"

Togan Yayıncılık, Nisan 2014
232 sayfa - ISBN: 978-605-5224-56-1

Yaşamı Önemsiyoruz, çünkü daha iyi bir yaşam için bilinçli ve duyarlı olmak durumundayız. Yaşamın olmazsa olmazlarının neler oldukları üzerinde düşünmeli, akılcı irdelemeler yaparak en iyiye en yakın nitelikli bir yaşam hedeflemeliyiz. Yaşamsal amaçlarımızı sorgulayıp gereklerini bilinçli ve objektif olarak yerine getirmeli, kendimizi yeterince tanıma ve sorgulamanın çabası içinde olmalıyız. Sizleri yaşamla ilgili konularda analiz ve irdelemelere davet ediyorum.

Sipariş Verebilirsiniz
   İki kitabı yayına hazır: Baskı gününü bekliyor.
Fotoğraf, Sanat, Felsefe
bilgiler, deneyimler, düşünceler, öneriler
Uzun yıllardan beri yazmakta olduğum sanat ve felsefe içerikli özel dosya konularını bugünlerde yayına hazırlıyorum. Yaşamın gerçekle bağı ve sıradanlığı üzerine yaptığım düşünsel irdelemeler, ve bu düşünsel irdelemelerle derinlere yolculuklarımı yazmaya ve uzun yılların düşünsel birikimlerini yayınlamak için çalışmalarıma yoğun bir şekilde devam ediyorum. En kısa zamanda yeni kitaplarımın sizlerle buluşmasını ve düşünce dünyalarınıza katkıda bulunmayı ümit ediyorum.
  FELSEFE, FOTOĞRAF VE SANAT KİTAPLIĞI
DÜŞÜNCE TARİHİ - 1, 2, 3
(Afşar Timuçin)
Bugünün insanını yakından tanıyabilmek için atalarımızın yaşamöyküsünü tüm düşünsel derinliği ve çeşitliliği içinde öğrenmek zorundayız. Elinizdeki kitap kökü bilinmez zamanlara dayanan bu yaşam serüvenini geniş çerçevede ele alıp inceliyor; felsefeyi, bilimi, sanatı yaratmış olan insanı bize tanıtmaya çalışıyor. Daha da insanlaşma yolunda gerçeği arayan o çok eski insanın kim olduğunu bilmekle kendimizi tanıma yolunda ilk adımı atmış olacağız.
DİNSEL İNANÇLAR VE DÜŞÜNCELER TARİHİ - 1, 2, 3
(Mircea Eliade - Çeviren: Ali Berktay)
Eliade, bilge kuşağın son temsilcilerinden. Bilincin oluşumunu açıklamak istiyordu. Araştırdıkça bütün dünyada, tarih ve mekân açısından hiçbir bağlantısı olmayan toplulukların mitolojilerinde ve teolojilerinde ortak paydalar olduğunu gördü. Onun için din artık bir inanç meselesinden öte insan olmanın bir aşamasıydı. Üç ciltlik bu eser eski çağlardan yakın zamanlara kadar insanoğlunun dinsel evrenine nüfuz etmemiz ve yalnızca dinsel inançları değil, hayatı anlamamız için değerli bir rehber.
METAFİZİK
(Aristoteles - Çevirmen: Ahmet Arslan)
Aristoteles'in tartışmasız en önemli ve tarih boyunca gerek Batı Hıristiyan, gerekse Doğu İslâm düşüncesi üzerinde en geniş kapsamlı etkide bulunmuş eserlerinden biri Metafizik'tir. Bu esere şimdiye kadar içlerinde Fârâbî, İbni Rüşt, St. Thomas, Albertus Magnus gibi birinci sınıf filozoflar da olmak üzere sayısız düşünür ve yazarlar tarafından küçüklü, büyüklü sayısız şerh, haşiye, açıklama yazılmış ve üzerinde çok sayıda araştırma ve inceleme yapılmıştır. Esas itibariyle Aristoteles'in varlık öğretisi (ontoloji) ve tanrıbilimini (teoloji) içeren bu eser, çeşitli önemli konular hakkındaki görüşlerini sergilemektedir.
VARLIK VE HİÇLİK
(Jean-Paul Sartre - Çeviri: T. Ilgaz–G.Ç. Eksen)
Varlık ve Hiçlik, hiç şüphesiz Jean-Paul Sartre’ın “başyapıtı”dır. Sadece Fransız felsefesi açısından değil genel olarak felsefe tarihi açısından da son büyük ontoloji denemesini temsil eder. Dolayısıyla önemini ve güncelliğini hâlâ korumaktadır ve hiç şüphesiz daha uzun yıllar korumaya devam edecektir. Çünkü, insan, ilk defa bu yapıtta, özgür olmaya “mahkum” edilmiştir.
ÜNLÜ FİLOZOFLARIN YAŞAMLARI VE ÖĞRETİLERİ
(Diognes Laertios - Çevirmen: Candan Şentuna)
Felsefe okullarının kurucularını, hocalarını, öğrencilerini, felsefe akımlarını, bu akımların gelişme biçimini tanıtıyor. Bir filozofu ele aldığında onun soyunu, nereli olduğunu, kişilik özelliklerini, belli bir düzen içinde yapıtlarını, olgunluk dönemini, görüşlerini, ölüm biçimini, hakkında anlatılan anekdotları, varsa vasiyetini ve mektuplarını bize bildiriyor, ayrıca o filozof hakkında kendisi bir şiir yazıyor. Aynı adı taşıyan başka kimseler varsa onları da ekliyor. Diogenes Laertios yapıtında bir yargıç tavrı takınmıyor, eleştiri iddiasında da değil, tam bir araştırmacı: filozof-filolog özellikleri taşıyan bir araştırmacı.
"GÖRME BİÇİMLERİ"
John Berger
Görme konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir. Ne var ki başka bir anlamda da görme sözcüklerden önce gelmiştir. Bizi çevreleyen dünyada kendi yerimizi görerek bulunuruz. Bu dünyayı sözcüklerle anlatırız ama sözcükler dünyayla çevrelenmiş olmamızı hiçbir zaman değiştiremez. Her akşam güneşin batışını görürüz. Dünyanın güneşe arkasını dönmekte olduğunu biliriz. Ne var ki bu bilgi, bu açıklama gördüklerimize uymaz hiçbir zaman. Gerçeküstücü ressam Magritte "Düşlerin Anahtarı" adlı resminde sözcüklerle nesneler arasında her zaman var olan bu uçurumu yorumlamıştır.

"CAMERA LUCIDA"
Roland Barthes
Fotoğraf edebiyatının iki başyapıtından biri sayılan Camera Lucida, aynı zamanda Roland Barthesin en bireysel ve kurgusal yapıtı. Camera Lucidada fotoğrafın ne olduğu sorusuna yanıt ararken, fotoğraf ile ölüm -belki de yaklaşmakta olan kendi ölümü- arasındaki ilişkiyi de ortaya çıkarmıştır. Barthes kitap tamamladıktan kısa bir süre sonra ölmüştür. Fotoğraf üzerine yazma tutkumun açığa çıkardığı bu karmaşa ve ikilem, aslında sürekli olarak çektiğim bir sıkıntıyla ilgiliydi: biri anlatımcı, diğeri eleştirel iki dil arasında savrulan bir özne olmanın sıkıntısı.

"FOTOĞRAF ÜZERİNE"
Susan Sontag
O güne değin -fotoğraflarda ya da gerçek hayatta- görmüş olduğum hiçbir şey, içimi bu denli keskince, derinden ve anında deşmemişti. Gerçekten de, tam olarak ne hakkında olduklarını kavramam yılları alsa bile, hayatımı o fotoğrafları gördüğümden önceki dönemim (o zaman henüz on iki yaşındaydım) ile sonraki dönemim olarak ikiye ayırdığımı söylersem abartıya kaçmış olmam. Onları görmem neye yaramıştı? Kaldı ki, fotoğraftan başka bir şey değildi onlar. -o güne değin hemen hiç haberim olmamış ve etkilemek için de hiçbir şey yapamayacağım bir olayın, hemen hiç tasavvur edemeyeceğim ve dindirmek için de elimden en ufak bir şey gelmeyecek olan bir ıstırabın fotoğrafları.

"FOTOĞRAF SANATI"
Edouard Boubat
Bir Büyük Ustanin Tüm Deneyimi ve Pratik Önerileri. Pekçok fotoğrafa başlangıç kitabının tersine Edouard Boubat'nın kitabı tekniklerin ve işlemlerin açık ve yöntemli sunuluşunun yanısıra büyük bir sanatçının dörtdörtlük görüntü aşkının yalın ve kısa bir dille duyarlı bir serimlemesi, kanılarının açık anlatımıdır. "Fotoğrafın başlangıç ilkeleri, makinenin seçimi ve isleyişi, film seçimi, çekim ve özellikle portre sanatı, haber-fotoğraf, manzara, film ve kart banyosu, laboratuar gereçleri" yazarın bu kitapta kendi yapıtlarından örneklerle herkesin yararlanımına usta bir yalınlıkla sunduğu başlıca konular.

"FOTOĞRAFÇI OLMAK ÜZERİNE"
David Hurn
Magnum fotografçısı David Hurn, arkadaşı ve fotograf yazarı Bill Jay ile, fotografın temel nitelikleri ve bunların daha yetkin görüntü üreticisi ve insan olmayı hedefleyen fotoğrafçılar tarafından nasıl kullanılabileceği üzerine konuşuyor. Bir anlamda ‘nasıl yapılır’ kitabı olmakla birlikte teknoloji veya yöntemlerden bahsetmiyor. Fotoğrafçının kişisel deneyimlerinden, geçmişin ve günümüzün usta fotografçılarının yaşamlarından yola çıkarak, “fotoğrafça nasıl düşünülür ve davranılır” konusu çevresinde dolaşıyor. Söyleşi, haber fotoğrafçılığı ve belgesel fotoğraf gibi bazı tanımlardan sonra, tek fotoğraf çekimi, ilişkilerin kurulması, dizi fotoğraf, ekipmanlar-formatlar, yürümek ve ayakkabılar, fotoğrafın geleceği gibi konular üzerinde sürüyor, bazı fotoğrafik mit’ler üzerindeki ilginç yorumlarla tamamlanıyor.


Yeni kitaplara yer vermeye devam edeceğim...
Copyright © 2000-2019: Mahmut Özturan - Bu web sitesinde yer alan içerik izinsiz kullanılamaz.