Yaşamın Anlamı: İnsanın önce kendisini, sonra dünyayı, sonra da tüm evreni, dayatılmış nesnel öğretilerden soyutlanarak aklıyla düşünebilmesi, sorgulama ve irdelemelerinin toplamında ve sonucunda tertemiz ruhuyla mutlak gerçeğe ulaşma ve o gerçeğe göre yaşayabilme uğraşısı ve becerisidir. Mutlak gerçek birdir, tartışmasızdır, düşüncelerin derinliklerinde var olan ve ruhun yapısı gereği varlığını çok iyi bildiği tek yüce değerdir.

Mahmut Özturan


1955 doğumlu. Yaşamı; eğitim, öğretim, yönetim, danışmanlık, felsefe, fotoğraf, sanat, düşünmek, okumak ve yazmakla, yaşamın kendisini derin ve uzun soluklu sorgulamakla geçti, geçiyor. Felsefe, edebiyat ve sanata ilgisi lise sıralarına dayanır.

Felsefe Sohbetleri


Bu bölümde insan, yaşam ve felsefeyle ilgili düşüncelerim, yazılarım ve kitaplarım yer alıyor. Yaşamın kendisine ve siz değerli okuyucularıma yararlı olabilmek için gayret ediyorum. Felsefe yazı ve tüm etkinliklerimi bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Fotoğraf ve Sanat


Bu bölümde fotoğraf ve sanat ile ilgili çalışmalarım ve konuyla ilgili tarihsel ve güncel çeşitli bilgiler yer alıyor. Fotoğrafın sanat ve felsefi boyutuyla ilgili düşüncelerimi, yazılarımı ve önerilerimi bu sayfadan takip edebilirsiniz. Yararlı olabilmeyi ümit ediyorum.

Teşekkür: 1990’lı yıllardan beri, gerek fotoğraf, gerek sanat, gerek felsefe; tüm etkinliklerimi yakından takip eden, çalışmalarımı destekleyen; düşünce, yorum ve eleştirileriyle katkılarda bulunan tüm değerli arkadaşlarıma, izleyicilerime, okurlarıma en içten, en samimi duygularımla teşekkür ediyorum. Düşüncelerimle, yazılarımla, kitaplarımla ve çalışmalarımla yararlı bir insan olmak için hep gayret içinde olacağım. Saygılarımla.